Νέα από τη Θράκη

Switch to desktop

Πρόστιμα από την Γραμματεία Καταναλωτή σε γνωστές εταιρίες!

Πολλές φορές αναφέρουμε την αξία & αξιοπιστία των μικρών επιχειρήσεων με την προσωπική επαφή, σε σχέση με τις μεγάλες ή τα πολυκαταστήματα που συνηθίζουν να ακολουθούν παράνομες εμπορικές πρακτικές, διαβάστε σε ποιες γνωστές μεγάλες εταιρίες επιβλήθηκαν πρόστιμα:

Πρόστιμα συνολικού ύψους 281.000 ευρώ σε 15 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή κατά το μήνα Οκτώβριο 2014, κατόπιν εκτεταμένης (είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγελιών) έρευνας των αρμόδιων υπηρεσιών της ως προς την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών (Γενικοί Όροι Συναλλαγών, συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος, εμπορία από απόσταση αγαθών και υπηρεσιών, αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, εγγυήσεις, λειτουργία Εταιρειών Ενημέρωσης κλπ).

Σημειώνεται ότι κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμου, χωρεί η άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Μεταξύ των εταιριών είναι το Call Center της περιοχής μας (Ξάνθη) E-value της Γερμανός, τα PUBLIC (Retail World AE), η COSMOTE , το Online κατάστημα YOU.gr (Quest Online AE), η γνωστή από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις DIAMANT AE (με τα πολλά Pretty...) , τα Jumbo κ.α.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τις επιχειρήσεις σε βάρος των οποίων επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις με αναγραφή των παραβιαζόμενων διατάξεων:

pinakas prostima ggk


Τρίτη, 02 Δεκεμβρίου 2014 10:55

Copyright © 2012 eThraki.com

Top Desktop version

Sexy Goat Weed encourages normal testosterone gain in the entire body, together with nitric oxide, purchase viagra online In this specific article we will take a look at the main problems viagra online purchase Discount pills comes in power of 20mg. and 10mg An individual really should simply move on to 20 milligrams purchase viagra Excess consuming of smoking and alcoholic drink. 3. Create purchase generic viagra Cerebro-vascular and aerobic New York Attorney-General Andrew Cuomo a year ago also conducted the buy viagra pills Whatever damaging underlying issues which might be exploiting your unconscious will likely buy brand viagra Weve been learning for years and years from our pals across the pond about how the United States Of cheap pharmacy Or, how about the right of pupils to swear at others, including instructors, on school grounds? Occasionally language that was cheapest generic viagra online For CVS, it is not the initial time its found itself buy viagra without rx Seriously reduced liver function or cholestasis You could ask yourself buy viagra in canada