Νέα από τη Θράκη

Switch to desktop

Απαλλαγή Διοδίων στην Εγνατία για μόνιμους κατοίκους, δικαιολογητικά που απαιτούνται (Μέστης, Αρδάνιου, Μουσθένης, Ιάσμου)

Σύμφωνα με την απόφαση καθορίζεται η απαλλαγή των Ι.Χ. ιδιωτικών ή Ι.Χ. επαγγελματικών οχημάτων των επιχειρήσεων και επαγγελματιών που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση εντός των ορίων των απαλλασσόμενων γεωγραφικών περιοχών, από την καταβολή διοδίων τελών. Επίσης προβλέπονται ελεύθερες διελεύσεις για διαδημοτικές μετακινήσεις ανά οδικό τμήμα θέσης Μετωπικού Σταθμού Διοδίων.
UPDATED 19/12/17 στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://mimed.ggde.gr/rsdl/info.php 
Μπορείτε να υποβάλλεται τα δικαιολογητικά (Ταυτότητα, Αδεια Κυκλοφορίας, Ε1)
Στο 1ο Βήμα ζητείται το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός ταυτότητας, ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, ένα κινητό και ένα email σας. Μετά την υποβολή το σύστημα βγάζει έναν κωδικό αίτησης τον οποίο καλό είναι να τον κρατήσετε. Δεν είδαμε να μας έρχεται κάποιο Email επιβεβαίωσης. Προσοχή θα πρέπει τα δικαιολογητικά (Ταυτότητα, Άδεια Κυκλοφορίας, Ε1) να τα έχετε σε ψηφιακή μορφή (jpg, pdf) και να τα μεταφορτώσεται στο 2ο ΒΗΜΑ μέσα από έναν φάκελο επιλέγοντας και τα 3 αρχεία μαζί με το CTRL
 diodia-apallagi
 
 
 
 

Επίσης η απαλλαγή ισχύει για ανέργους  και θα δίνεται με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.

Όπως τονίζει η απόφαση το Ελληνικό Δημόσιο έχει ήδη εκκινήσει τη διαδικασία σχεδιασμού, χρηματοδότησης, προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού αναλογικού συστήματος διοδίων δορυφορικής τεχνολογίας ή τεχνολογίας ασύρματης επικοινωνίας δεδομένων (π.χ. GSΜ), μέσω του οποίου θα διενεργούνται οι χρεώσεις διοδίων τελών στους αυτοκινητόδρομους περιλαμβανομένης και της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αυτής αξόνων. Το ως άνω σύστημα εκτιμάται ότι θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι το τέλος του 2018. Έως την πλήρη θέση σε λειτουργία του ανωτέρω ηλεκτρονικού αναλογικού συστήματος καθώς και την έγκριση, από την Γενική Διεύθυνση Μεταφορών (DG MOVE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της τιμολογιακής πολιτικής διοδίων για τα βαρέα οχήματα και την υλοποίησή της, η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διοδίων τελών στην Εγνατία Οδό και τους κάθετους αυτής άξονες θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση.

- Για την πιστοποίηση των ανωτέρω δικαιούχων και των οχημάτων αυτών, δημιουργείται ηλεκτρονικός κατάλογος μονίμων κατοίκων και δικαιούχων απαλλαγής
- Διατίθεται διαδικτυακή εφαρμογή στην οποία οι δικαιούχοι συμπληρώνουν σχετική αίτηση απαλλαγής η οποία θα περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο και αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του φυσικού προσώπου που καταθέτει την αίτηση, επωνυμία επιχείρησης εφόσον πρόκειται για εταιρικό όχημα, στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας ή επαγγελματικής δραστηριότητας, στοιχεία επικοινωνίας, γεωγραφική περιοχή κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης, αριθμοί κυκλοφορίας των οχημάτων για τα οποία ζητείται η χορήγηση διέλευσης από τα διόδια και τα οποία πρέπει να ανήκουν στην ιδιοκτησία του ανωτέρω φυσικού ή νομικού προσώπου. 
- H αίτηση συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο του ενδιαφερόμενου.
β) Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή/και άλλα φορολογικά στοιχεία μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ, διά των οποίων θα αποδεικνύεται η κύρια κατοικία ή η επαγγελματική εγκατάσταση του ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου.
γ) Άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων που ανήκουν στο ανωτέρω φυσικό ή νομικό πρόσωπο και για τα οποία ζητείται η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών διοδίων.

Οι σταθμοί διοδίων που θα ισχύει η απαλλαγή:
egnatia-diodia-apallagi
 
Υπενθυμίζεται ότι 18/12 όπως έχει ανακοινωθεί ξεκινάνε τα διόδια της Μέστη αλλά ακόμη δεν ανακοινωθεί ο τρόπος υποβαλής για απαλλαγές...

1. Κύρια κατοικία / Έδρα επιχείρησης  Το πρώτο και βασικότερο κριτήριο για να πάρει κάποιος απαλλαγή πληρωμής από τα διόδια είναι να διαθέτει την κύρια κατοικία του ή την έδρα της επιχείρησής του σε κάποιον από τους νομούς που υπόκεινται στη ρύθμιση.
2. Όμοροι νομοί   Μιλώντας για τα διόδια της Μέστης, η απαλλαγή πληρωμής αφορά τους Νομούς Ροδόπης (στον οποίο βρίσκονται) και το Νομό Έβρου. Μιλώντας για τα διόδια του Ιάσμου, η απαλλαγή αφορά τους Ροδοπίτες (αφού τα διόδια βρίσκονται στη Ροδόπη) και τους κατοίκους του Νομού Ξάνθης, αλλά όχι τους κατοίκους του Νομού Έβρου, αφού ο Έβρος δεν συνορεύει με την Ξάνθη. Συνεπώς, οι Εβρίτες πληρώνουν κανονικά στα διόδια του Ιάσμου. Στα διόδια του Αρδανίου τέλος, που θα βρίσκονται στο Νομό Έβρου, απαλλαγή πληρωμής θα έχουν μόνο οι Εβρίτες και κανείς άλλος.

3. Το αυτοκίνητο  πρέπει να ανήκει στον οδηγό  Σύμφωνα με την §2 του άρθρου 2 της απόφασης Σπίρτζη, για να κερδίσει κάποιος την απαλλαγή πληρωμής τελών στα διόδια, πρέπει να είναι ο κάτοχος του οχήματος (είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, είτε για επιχείρηση). 

 
Εδώ όλη η απόφαση όπως δημοσιεύτηκε, λένε ότι ισχύει αλλά ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει...

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΝΣ/οικ.84646/ΦΝ 393/2017   ΦΕΚ 4156/Β/29-11-2017

Καθορισμός απαλλαγών από την καταβολή διοδίων τελών στους Σταθμούς Διοδίων της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων αυτής, για κατοίκους όμορων περιοχών και άνεργους, σύμφωνα με το εδάφιο (γ) της παραγράφου 9 του άρθρου δεύτερου ν. 4388/2016 (Α΄93).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 62 παρ. 2 του ν. 4155/2013 όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4233/2014, Κεφάλαιο Β΄ «Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίων έργων» (ΦΕΚ Α΄ 22/2014).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 138), όπως η τελευταία τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3212/2003 «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 308 Α΄/31.12.2003).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 στοιχ. α του

ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 74), καθώς και της παρ. 7 του ιδίου άρθρου.

5. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ17α/02/69/ΦΝ 380/ 10.11.1994 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) «Ίδρυση Εταιρίας Έργων υποδομής με την επωνυμία Εγνατία Οδός Ανώνυμη Εταιρία» (ΦΕΚ Β΄ 846).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ/τος 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 114).

7. Τις διατάξεις του π.δ/τος 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

8. Τις διατάξεις του π.δ/τος 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (ΦΕΚ Α΄ 57).

10. Τις διατάξεις της παρ. 3 περιπτ. β του άρθρου 9 του ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 162).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3769/2009 «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 105).

12. Τις διατάξεις της αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/0/568/4.6.2004 απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία χαρακτηρίστηκε ως αυτοκινητόδρομος η Εγνατία Οδός.

13. Τις διατάξεις της αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/0/919/01.08.2000 απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η χωροθέτηση των σταθμών διοδίων της Εγνατίας Οδού.

14. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 215/2012 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ β΄2316/2012) «Μεταφορά στην εταιρία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου» κατά τις διατάξεις του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄152), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις της υπ΄αρ. 241/2013 απόφασης της Διυπουργικής επιτροπής αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ Β΄2221/2013) «Τροποποίηση της υπ΄αρ. 215/10-8-2012 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων».

15. Την υπ" αριθμ. Δ17α/178/4/ΦΝ 393/2.10.2014 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2761/15.10.2014) περί καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό.

16. Την υπ’ αρ. 6686/14-11-2014 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ Β’ 3086/2014) περί χωροθέτησης σταθμών διοδίων και καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους καθέτους άξονες αυτής, όπως τροποποιήθηκε με την αρ.ΔΝΣγοικ.45897/ΦΝ 393/18-5-2017 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄1867/2017).

17. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016 «Κύρωση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου με τα αναπόσπαστα σε αυτήν Παραρτήματα 1 έως 4, Προσαρτήματα, Πρωτόκολλα, Σημειώσεις και τη Μονομερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά με το άρθρο 96 της Συμφωνίας και άλλες διατάξεις» .

18. Τις διατάξεις του εδαφίου γ΄ της παρ. 9 του άρθρου δεύτερου του ν.4388/2016 (Α΄93).

Και επειδή:

Είναι αναγκαία η έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 9 του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016 (Α΄93) απόφασης για τον καθορισμό των απαλλαγών από την υποχρέωση καταβολής τελών διοδίων σε ειδικές κατηγορίες και ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως σε άνεργους και κατοίκους όμορης του δικτύου περιοχής, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Καθορίζουμε την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διοδίων τελών για τους τους κατοίκους των παρακάτω όμορων, στην Εγνατία Οδό και τους κάθετους άξονες αυτής, περιοχών σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016 (Α΄93) και για τις αναφερόμενες στον παρακάτω Πίνακα διαδημοτικές μετακινήσεις ανά οδικό τμήμα θέσης Μετωπικού Σταθμού Διοδίων όπως αυτό προσδιορίζεται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6686/14-11-2014 2014 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ Β’ 3086/2014) περί χωροθέτησης σταθμών διοδίων και καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους καθέτους άξονες αυτής, όπως ισχύει σήμερα:

Μετωπικός Σταθμός         Οδικό Τμήμα Θέσης ΣΔ (μεταξύ Α/Κ)  Περιοχή Χρέωσης ΣΔ

(μεταξύ Α/Κ)         Χ.Θ. Μετωπικού Σταθμού Απαλλασσόμενες από την καταβολή διοδίων τελών

γεωγραφικές περιοχές

ΤΥΡΙΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-ΣΕΛΛΩΝ/ΤΥΡΙΑΣ    ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ- ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ      47+000       Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ-ΑΡΑΧΘΟΥ/ΖΑΓΟΡΙΟΥ     ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- ΜΕΤΣΟΒΟΥ 77+000       ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΑΛΑΚΑΣΙ   ΑΝΗΛΙΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΑΣ        ΜΕΤΣΟΒΟΥ- ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  117+800     ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΟΥΣΘΕΝΗ  ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ        ΣΤΡΥΜΟΝΑ- ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ      443+000          ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΙΑΣΜΟΣ       ΒΑΦΑΙΙΚΩΝ-ΙΑΣΜΟΥ        ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ- ΔΥΤ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ     536+000     Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ & Π.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΜΕΣΤΗ         ΒΙΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΜΕΣΤΗΣ      ΔΥΤ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ       580+000          Π.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – Π.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΡΔΑΝΙΟ     ΒΙΠΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΑΡΔΑΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -

ΚΗΠΟΙ         648+000     Π.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΙΕΡΟΠΗΓΗ   ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ -

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ 61+995       Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2. H απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών διοδίων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο (1) ισχύει εφόσον κάθε απαλλασσόμενος διαμένει με κύρια κατοικία εντός των ορίων των απαλλασσόμενων γεωγραφικών περιοχών.

3. Καθορίζουμε την απαλλαγή των Ι.Χ. ιδιωτικών ή Ι.Χ. επαγγελματικών οχημάτων των επιχειρήσεων και επαγγελματιών που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση εντός των ορίων των απαλλασσόμενων γεωγραφικών περιοχών, από την καταβολή διοδίων τελών.

4. Καθορίζουμε την απαλλαγή των ανέργων από την υποχρέωση καταβολής τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και τους κάθετους άξονες αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016 (Α΄93) όπως ισχύει. Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών διοδίων ισχύει με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.

5. Το Ελληνικό Δημόσιο έχει ήδη εκκινήσει τη διαδικασία σχεδιασμού, χρηματοδότησης, προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού αναλογικού συστήματος διοδίων δορυφορικής τεχνολογίας ή τεχνολογίας ασύρματης επικοινωνίας δεδομένων (π.χ. GSΜ), μέσω του οποίου θα διενεργούνται οι χρεώσεις διοδίων τελών στους αυτοκινητόδρομους περιλαμβανομένης και της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αυτής αξόνων. Το ως άνω σύστημα εκτιμάται ότι θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι το τέλος του 2018.

Έως την πλήρη θέση σε λειτουργία του ανωτέρω ηλεκτρονικού αναλογικού συστήματος καθώς και την έγκριση, από την Γενική Διεύθυνση Μεταφορών (DG MOVE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της τιμολογιακής πολιτικής διοδίων για τα βαρέα οχήματα και την υλοποίησή της, η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διοδίων τελών στην Εγνατία Οδό και τους κάθετους αυτής άξονες θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Διαδικασία

1. Για την πιστοποίηση των ανωτέρω δικαιούχων και των οχημάτων αυτών, δημιουργείται ηλεκτρονικός κατάλογος μονίμων κατοίκων και δικαιούχων απαλλαγής.

2. Διατίθεται διαδικτυακή εφαρμογή στην οποία οι δικαιούχοι συμπληρώνουν σχετική αίτηση απαλλαγής η οποία θα περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο και αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του φυσικού προσώπου που καταθέτει την αίτηση, επωνυμία επιχείρησης εφόσον πρόκειται για εταιρικό όχημα, στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας ή επαγγελματικής δραστηριότητας, στοιχεία επικοινωνίας, γεωγραφική περιοχή κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης, αριθμοί κυκλοφορίας των οχημάτων για τα οποία ζητείται η χορήγηση διέλευσης από τα διόδια και τα οποία πρέπει να ανήκουν στην ιδιοκτησία του ανωτέρω φυσικού ή νομικού προσώπου.

3. H αίτηση συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο του ενδιαφερόμενου.

β) Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή/και άλλα φορολογικά στοιχεία μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ, διά των οποίων θα αποδεικνύεται η κύρια κατοικία ή η επαγγελματική εγκατάσταση του ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου.

γ) Άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων που ανήκουν στο ανωτέρω φυσικό ή νομικό πρόσωπο και για τα οποία ζητείται η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών διοδίων.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2017

 
 
 
Εδώ η ομιλία του Υπουργού στην Κομοτηνή:
14/11/2017 Ομιλία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη στο 6ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 
Αγαπητοί φίλες και φίλοι, 
Το μεγάλο γεωγραφικό πλεονέκτημα της περιοχής, πρέπει επιτέλους να το καρπωθεί και η περιοχή και οι κάτοικοι και η χώρα. Με βάση αυτό, προχωρήσαμε μετά από πολύ σκληρή δουλειά, στη συμφωνία που πρόσφατα υπογράφηκε στην Καβάλα, με τη Βουλγαρία προκειμένου να συνδεθούν τα τρία λιμάνια της βορείου Ελλάδας, η Αλεξανδρούπολη η Καβάλα, τα δύο είναι στη δική σας περιφέρεια, και η Θεσσαλονίκη με τα δύο λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα το Μπουργκάς και τη Βάρνα και το Ρούσε στο Δούναβη. 
Όταν ξεκινήσαμε να μιλάμε για τη σιδηροδρομική Εγνατία οι δυνάμεις που γνωρίζετε όλοι πάρα πολύ καλά μας χλεύαζαν:  «Ποια σιδηροδρομική Εγνατία πάτε να κάνετε; και είναι ψέματα αυτά και δεν υπάρχει ωριμότητα. Είναι στη φαντασία των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ». Κάπως έτσι. Πριν ένα μήνα ο πρόεδρος Γιούνκερ παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του Βούλγαρου προέδρου δήλωσε ότι στηρίζει το έργο και τη χρηματοδότησή του. Πριν τρεις μέρες δεχτήκαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αίτημα να ενταχθεί και η Ρουμανία στο έργο. Και καταλαβαίνετε στην περιοχή εδώ, πάρα πολύ καλά, τι σημαίνει για τη χώρα μας και τι σημαίνει για τη Θράκη, επιτέλους ο μισός πλανήτης, -είτε έχει να κάνει με την ενδοχώρα των Βαλκανίων είτε με τις παρευξείνιες χώρες είτε με τους δρόμους του μεταξιού-, τι σημαίνει στις συνδυασμένες μεταφορές να μπορούμε να παρακάμψουμε τα Δαρδανέλια, άρα να παρακάμψουμε το μεγάλο χρόνο αλλά και το μεγάλο κόστος που χρειάζεται ένα πλοίο για να περάσει από τα στενά. Εδώ το καταλαβαίνουμε πιο καλά από κάθε άλλη περιοχή της Ελλάδας, ποια είναι τα πλεονεκτήματα. Και δεν είναι ο στόχος μας να κάνουμε ένα ωραίο εμπορευματικό κέντρο στην Αλεξανδρούπολη και την Καβάλα για να κουβαλάει κοντέινερ και να βγάλουμε και ένα διαγωνισμό για ένα επίσης μεγάλο εμπορευματικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη. 
Ο στόχος, είναι, να αξιοποιηθούν αυτά τα εμπορευματικά κέντρα για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε και να ιδρύσουμε μεταποιητικές δραστηριότητες νέας τεχνολογίας, μεταποιητικές δραστηριότητες πρωτογενούς παραγωγής διακίνησης των προϊόντων μας σε χώρες της ενδοχώρας των Βαλκανίων, και της  Κεντρικής Ευρώπης. Να είμαστε πραγματικά ένας κόμβος που θα παίζει κρίσιμο ρόλο στις συνδυασμένες μεταφορές του πλανήτη. Ποια είναι η διαφορά με το χθες; την έχουμε επίσης βιώσει στην περιοχή πάρα πολύ καλά. Έχουμε κάνει έναν υπέροχο δρόμο σαν χώρα την Εγνατία οδό, έχουμε έναν οδικό άξονα λατρευτό από τεχνικής άποψης, από τη μία άκρη ως την άλλη της βορείου Ελλάδας. Σχεδιάστηκε, εντάχθηκε στα ευρωπαϊκά δίκτυα για να μπορούν να έχουν πρόσβαση οι οδικές μεταφορές από την κεντρική Ευρώπη στην Ασία και κανείς δε μπήκε στον κόπο να εντάξει αυτό το μεγάλο έργο στις δικές μας ανάγκες. Στις εθνικές μας ανάγκες. Δεν μπήκε κανείς στον κόπο να εντάξει τη σύνδεση των λιμανιών της χώρας με την Εγνατία οδό. Δεν μπήκε στον κόπο να συνδέσει τις τουριστικές περιοχές της βορείου Ελλάδας με την Εγνατία οδό τις βιομηχανικές περιοχές. 
Αυτή η πολιτική πρέπει να εγκαταλειφθεί. Όταν γίνονται υποδομές, μεγάλες υποδομές, όταν αυτές οι υποδομές σχετίζονται με μεγαλύτερα από το μπόι μας σχέδια, όπως αυτά των διευρωπαϊκών δικτύων, επιτέλους πρέπει να υπάρχει και ένα πολιτικό σύστημα το οποίο θα εντάσσει τον εθνικό σχεδιασμό, στον Ευρωπαϊκό και στο διεθνές σχεδιασμό, σε ότι έχει να κάνει με τις μεταφορές με την ενέργεια είτε ακόμη με τις τεχνολογίες, είτε με οτιδήποτε. Κι αυτό κάνουμε. Γιατί προφανώς την παράκαμψη στα Δαρδανέλια και την εναλλακτική δίοδο και τη σιδηροδρομική Εγνατία τη θέλει ο μισός πλανήτης! Αλλά εμείς δε θα πάμε να κάνουμε μία μεγάλη σιδηροδρομική ηλεκτροκίνητη υποδομή για να περνάνε τα ξένα εμπορεύματα. Θα πάμε να συνδέσουμε τα δικά μας λιμάνια, -για αυτό είναι και η συμφωνία που υπογράφτηκε έτσι-, τις δικές μας υποδομές και περιοχές σε αυτή τη γραμμή. 
Είναι περίεργο γιατί δε γινόταν όλα αυτά τα χρόνια ένας τέτοιου είδους σχεδιασμός. Όσοι έχουν ασχοληθεί εδώ οι δήμαρχοι, οι αντιπεριφερειάρχες, οι μηχανικοί συνάδελφοι που είναι η δουλειά τους, γνωρίζουν, ότι δεν είχαμε στη δημόσια διοίκηση καμία δομή στρατηγικού σχεδιασμού. Δηλαδή επί της ουσίας, δεν είχαμε σχεδιασμό. Δεν υπήρχε, από τότε που ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος, στο παλιό υπουργείο Δημοσίων Έργων και στη σύγχρονη Γενική Γραμματεία Υποδομών ή στη Γενική Γραμματεία Μεταφορών, ένα τμήμα, ένα, που να σχεδιάζει τα έργα, να μαζεύει τις ανάγκες που έχουμε από όλη την Ελλάδα, να τις ιεραρχεί και να ξέρουμε όλοι, ποιες είναι οι υπολειπόμενες, οι απαιτούμενες υποδομές που έχει ανάγκη η χώρα. Θέλω να σας πω, ότι σε αυτόν τον άξονα θα κινηθούμε, και θα αναφέρων, όχι τι θα κάνουμε αλλά τι έχουμε ήδη κάνει. Στο υπουργείο ιδρύθηκαν δύο Γενικές Διευθύνσεις Στρατηγικού Σχεδιασμού: μία στη Γενική Γραμματεία Υποδομών για τις υποδομές όλης της χώρας και μία στην Γενική Γραμματεία Μεταφορών για τις συνδυασμένες μεταφορές. Άρα, επιτέλους έχουμε μία μεγάλη δομή που θα φιλοξενήσει και τα ηλεκτρονικά συστήματα, προκειμένου να παρακολουθούμε ποια έργα έχουμε ανάγκη, να ξέρουμε ποια έργα γίνονται στη χώρα μας. 
Όλες αυτές τις δεκαετίες, δεν ξέραμε ποια έργα γίνονται στη χώρα μας. Να υπάρχει ένας συντονισμός, όταν είναι κεντρική επιλογή να γίνει ένα έργο όπως είναι η Εγνατία, ποια έργα σχεδιάζει και εντάσσει στο ΠΕΠ, στον προγραμματισμό της η περιφέρεια, ο δήμος. Δεν έχουμε τίποτα τέτοιο όλο αυτό τον καιρό. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης δεν είναι συνδεδεμένο με την Εγνατία. Δεν θα ήταν ούτε με το σιδηρόδρομο. Το λιμάνι της Καβάλας το ίδιο. Έτσι για να μιλήσουμε για την περιοχή στην Ξάνθη ψιλο μπερδεύεσαι για να μπεις και στην πόλη. Αν μη τι άλλο, είναι τραγικός ο σχεδιασμός που έχουμε. 
Αυτό θα αλλάξει. Γιατί είναι αναγκαιότητα να αλλάξει. Γιατί δε μπορεί κατά τη γνώμη μου, όταν θέλεις να έχεις σχεδιασμό, να σχεδιάσεις για την επόμενη δεκαπενταετία- εικοσαετία, σε βάθος χρόνου, να προχωρήσουν κάποιοι,- όσο χαρισματικοί και καλοί επιστήμονες να είναι οι άνθρωποι και τα στελέχη στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη- στην επιλογή των έργων, αλλά και ποιών αναγκών από αυτά θα πρέπει να ικανοποιήσουμε, με την απουσία των τοπικών κοινωνιών. Και για αυτό η αναγκαιότητα που υπάρχει να γίνουν αυτά τα περιφερειακά συνέδρια είναι μεγάλη. 
Οι φορείς της Θράκης, της κάθε περιοχής, ξέρουν καλύτερα από τον καθένα και τα πλεονεκτήματα, ξέρουν καλύτερα από τον καθένα και τις ανάγκες. Ωστόσο πρέπει να μπουν και στη βάσανο να ξεφύγουν από τον παλιό δογματισμό που υπήρχε και από τις παλιές συνήθειες που υπήρχαν:  Ερχεται ο υπουργός, ο βουλευτής, ο δήμαρχος, ο περιφερειάρχης και τους λένε: «να κάνουμε τον δρόμο ή την πλατεία». Τα έχουμε ανάγκη, είναι και αυτά κοινωνικές υποδομές.  Αλλά θα πρέπει να δούμε όλοι μαζί, επειδή δεν είμαστε στις εποχές του χθες, δεν έχουμε άπειρη χρηματοδότηση, δεν έχουμε μεγάλα ποσά από το ΕΣΠΑ, άρα πρέπει να καλύψουμε από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από το ΕΣΠΑ, έργα, και κοινωνικές υποδομές, όπως τα αντιπλημμυρικά έργα που δεν είναι,  έτσι και της… μόδας. Δεν είναι ωραίο να βγαίνουν φωτογραφία δίπλα σε έναν αγωγό ομβρίων ο υπουργός με τον Δήμαρχο, αλλά κάθε χρόνο τρέχουμε για να δούμε ποια περιοχή πλημμύρισε. Και να δούμε βέβαια τις συνέπειες, τις κατεστραμμένες περιουσίες, τις κατεστραμμένες ελλιπείς υποδομές και όλα τα υπόλοιπα. 
Αρα, το ζητούμενο δεν είναι να λέμε μπράβο στον Δήμαρχο, στον Αντιπεριφερειάρχη, στον Υπουργό όταν γίνεται πλημμύρα που πηγαίνει εκεί. Και θα λέμε και αλήθειες. Ούτε βέβαια, γίνεται να έχουμε εθίσει μία συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού να κλαίει στη Θράκη στον Έβρο όταν δεν έχουμε πλημμύρα. Όχι όταν έχουμε. Και αυτός είναι και ο λόγος που προχωράμε σε προγραμματική συμφωνία, το υπουργείο Υποδομών το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και καλούμε και την περιφέρεια να συμμετέχει σε αυτό, για να αντιμετωπίσουμε ολιστικά το θέμα. Έχουμε ξεπεράσει διάφορες κακές συνήθειες που είχαμε στο παρελθόν, όπως παραδείγματος χάριν, η κυβέρνηση είναι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η περιφέρεια  είναι Νέα Δημοκρατία κανένα πρόβλημα, επιτέλους. Αυτό το έχουμε κατακτήσει σαν κοινωνία και είναι καλό τώρα μία και είναι ο κ. Λαμπάκης εδώ και θυμόμαστε μερικά θέματα, ακούω μερικούς ψιθύρους ότι, -το είχα ακούσει και όταν ήμουνα πρόεδρος στο ΤΕΕ- ότι υπάρχουν μερικά στελέχη στην κυβέρνηση που θέλουν την αξιοποίηση του χρυσού στην περιοχή. Καμία σχέση. Θα το πάρουν πάλι τα κανάλια και θα με βρίζουν ότι είμαι ενάντια στις επενδύσεις.  Εγώ όμως θέλω να τον συγχαρώ και από αυτό το πόστο, γιατί είχαμε κοινούς αγώνες όταν ήμουνα πρόεδρος του ΤΕΕ με τον δήμαρχο και με άλλους φορείς με το περιφερειακό τμήμα του ΤΕΕ στην περιοχή, τον αγώνα που κάνανε για το συγκεκριμένο θέμα στην περιοχή και τη στάση του δημάρχου. Τότε είχες δείξει μία λεβέντικη στάση και πρέπει να το αναγνωρίζουμε. Τώρα πρέπει να μπούμε και στον πειρασμό για τις συγκεκριμένες υποδομές. Πρέπει να μπούμε, γιατί είναι ανάγκη, γιατί είναι έργα τα οποία δεν τα έχουμε συζητήσει,  τα έχουμε συζητήσει πάρα πολύ, αλλά τα έχουμε συζητήσει τόσο πολύ, που έχουν σαπίσει. Παραδείγματος χάριν,  δεν είναι δυνατόν να συζητάμε 100 χρόνια για τους κάθετους άξονες. Πότε θα γίνει επιτέλους, πότε θα ολοκληρωθεί ο κάθετος άξονας στον Έβρο. Δηλαδή εμείς έχουμε μία συνήθεια, είχαμε μία παράδοση με το γεφύρι της Άρτας. Εχτισαν εκεί και τη γυναίκα του πρωτομάστορα αλλά το πήραμε σκοινί κορδόνι σε όλα τα έργα
. Στους αυτοκινητόδρομους που υλοποιήσαμε,  ευτυχώς δε χτίσαμε την γυναίκα μου ή του πρωθυπουργού ευτυχώς τη γλίτωσαν για να τελειώσουν. Το ίδιο ισχύει με τα έργα στον Έβρο. Είναι δύο έργα, το ένα τελειώνει από ότι με ενημερώνει η Εγνατία, είναι εδώ ο Πρόεδρος και η διευθύνουσα σύμβουλος,  το ένα από τα δυο  επιτέλους μετά από χρόνια τελειώνει μέσα στο Νοέμβριο. Και το άλλο, το πρώτο εξάμηνο - επτάμηνο του 18. Τελείωσε ο κάθετος άξονας στη Ροδόπη. Έχει γίνει κρούση στους συναδέλφους στη Βουλγαρία για να μπορούν να κατεβαίνουν και λεωφορεία, έχουν κάποια θέματα οι άνθρωποι και δεν έχουν άδικο για την οδική ασφάλεια. Θα τα λύσουμε με την εβδομαδιαία συνεργασία που έχουμε για το σιδηρόδρομο. Θα έχουμε συνεργασία και για αυτό. Και για το συγκεκριμένο κάθετο άξονα αλλά και για τους Κήπους, που είναι συναρμοδιότητα με το υπουργείο Οικονομικών, θα σας τα πει και η  Κατερίνα Παπανάτσιου. Επιτέλους θα σταματήσει η ντροπή που υπάρχει στις κτιριακές εγκαταστάσεις στην είσοδο της χώρας και στον Έβρο και στη Ροδόπη. Σε 15 ημέρες από σήμερα δημοπρατείται το πρώτο τμήμα του κάθετου άξονα στην Ξάνθη. Είναι προϋπολογισμού 35 εκατομμυρίων, ο κάθετος αυτός άξονας έχει χωριστεί σε τέσσερα τμήματα, έχουμε πλήρη μελετητική ωριμότητα, έχουμε εντάξει το δρόμο σε τρία διαφορετικά προγράμματα και η περιφέρεια που βοηθάει και το interreg και το ΕΣΠΑ του υπουργείου και άρα ένας από τους στόχους που συζητούσαμε, όταν εγώ ήμουν φοιτητής και ο Παναγιώτης βουλευτής στην Ξάνθη επιτέλους πήρε το δρόμο της υλοποίησης. Θα ήθελα να πω όμως, ότι άλλα που συζητούσαμε για δεκαετίες, όπως το να αξιοποιήσουμε τη γεωθερμία που μπορεί να κάνουμε τη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία και τις Σέρρες μέχρι τη Φλώρινα μια «Κρήτη» σε θερμοκήπια, σε πρωτογενή παραγωγή, σε κτηνοτροφικές μονάδες, σε μεταποίηση, ήδη στα γεωθερμικά πεδία της Ξάνθης κάτι έχει γίνει και στο τωρινό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εντάχθηκαν επιτέλους οι μελέτες για να γίνουν τα δίκτυα των γεωθερμικών πεδίων και στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη.  Μία δεύτερη μελέτη για την Κεντρική Μακεδονία και μία τρίτη για τη Δυτική Μακεδονία, και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί τα πλεονεκτήματα που έχουμε, τα πλεονεκτήματα που έχουμε ως περιοχή για να στηρίξουμε την πρωτογενή παραγωγή, για να στηρίξουμε τη μεταποίηση, να φτιάξουμε την παραγωγική δομή που θέλουμε σαν χώρα, δεν μπορεί να μην αξιοποιήσουμε το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που είναι το πολύ χαμηλό κόστος ενέργειας από τα γεωθερμικά πεδία. Δεν γίνεται!
Κι όπως είπα και νωρίτερα, θα κινηθούμε με άξονα το τι θέλει η κάθε τοπική κοινωνία. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που θέλει εκείνη να έχει σε σχέση με την παραγωγή της. Και βέβαια όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν αν δεν εξορθολογήσουμε τις διαδικασίες. Και είναι αρκετοί δήμαρχοι εδώ. Τα λέω γιατί πρέπει να έχουμε, και έχετε και ευθύνη και εσείς, να εξηγείται καθημερινά και η περιφέρεια στους πολίτες, πώς υλοποιούμε τα έργα. Πρέπει να ξέρει ο κάθε πολίτης, -να μην έχουμε διαφορετικό επίπεδο ενημέρωσης-, ότι για να γίνει ένα έργο πρέπει να έχουμε απαλλοτριώσεις. Δεν είχαμε στο παρελθόν και κάναμε… 102 χρόνια. Στον Έβρο για αυτούς τους λόγους - και όχι μόνο- δεν υλοποιήθηκε  ο οδικός άξονας και οι αρχαιολογικές εργασίες. Εγινε όμως, η τομή, έγιναν οι θεσμικές αλλαγές: Σήμερα δεν μπορεί να δημοπρατηθεί ένα έργο αν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαλλοτριώσεις και δεν έχουν γίνει και οι απαραίτητες αρχαιολογικές εργασίες. Το λέω γιατί κάποιοι δήμαρχοι, όχι από τη Θράκη, -έτσι για να δούμε και τα πλεονεκτήματα που έχει η περιοχή και σε κουλτούρα και στο ανθρώπινο δυναμικό της-, διαμαρτύρονται για το σύστημα των απευθείας αναθέσεων. Θυμάστε εκεί οι Θεσσαλονικείς, είχαν μία έφεση στο δήμο της Θεσσαλονίκης και στην περιφέρεια να υπάρχουν απευθείας αναθέσεις στον ίδιο μελετητή, στον ίδιο εργολήπτη, είτε με πρόχειρους διαγωνισμούς, είτε με άλλα θέματα. Αυτό άλλαξε, γίνεται μία εκδήλωση ενδιαφέροντος, και γίνεται ηλεκτρονική κλήρωση. Κάθε ένας που παίρνει απευθείας ανάθεση βγαίνει από την κληρωτίδα και πάει στον επόμενο. Και αυτά πρέπει να τα λέμε στον κόσμο, όχι για κανένα άλλο λόγο για να μη βρίζουν μετά τον Λαμπάκη ότι έκανε μία απευθείας ανάθεση στον Πετρίδη. Αλλά να μην αφήνουμε και περιθώρια σε συγκεκριμένους δημάρχους που θέλουν, ή  περιφερειάρχες ή υπουργούς, να συνεχίσουν το πάρτι των απευθείας αναθέσεων, να διαμαρτύρονται και να διαμαρτύρονται για άλλους λόγους, αλλά ουσιαστικός λόγος είναι αυτός. 
  Τώρα υπάρχει ένας πλούσιος κατάλογος για τα έργα που τρέχουν ή που έχουν σχεδιαστεί στην περιοχή. Εγώ θέλω να πω ότι τα σημαντικότερα, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες γιατί για εμάς τα σημαντικότερα έργα ή το σημαντικότερο αν θέλετε έργο για τη Θράκη και τη χώρα, είναι η σιδηροδρομική σύνδεση των λιμανιών της βορείου Ελλάδας με τα λιμάνια της μαύρης θάλασσας, είναι η ολοκλήρωση των κάθετων αξόνων, και αυτά γίνονται. Δεν είμαι στη λογική να έρθουμε για να κάνουμε εξαγγελίες. Μιλάμε για τα έργα που έχουν δημοπρατηθεί που έχουν μελετητική ωριμότητα ή που βρήκαμε λεφτά για να κάνουμε τις μελέτες. Οι κάθετοι άξονες, τα αντιπλημμυρικά έργα.  Οπου μπορούμε, γιατί υπάρχουν δήμοι που δεν έχουν το στελεχιακό δυναμικό να ωριμάσουν έργα και να τα τρέξουν, τόσο η Εγνατία Οδός Α.Ε. όσο και το Υπουργείο και οι υπόλοιποι κεντρικοί φορείς είναι στη διάθεση των δήμων και της περιφέρειας για να γίνουν προγραμματικές συμβάσεις και να στηρίξουμε την υλοποίηση μικρότερων έργων που χρειάζεται στην περιοχή.
Θα ήθελα να πω ότι η σημερινή συζήτηση δεν τελειώνει εδώ. Εγώ θέλω να προτείνω να γίνουν πέντε εκδηλώσεις στις πρωτεύουσες των πέντε περιφερειακών ενοτήτων της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τη συμμετοχή όλων των φορέων. Η θεματολογία κατά τη γνώμη μου πρέπει να είναι αντιπλημμυρική προστασία - κοινωνικές υποδομές. Η δεύτερη ενότητα να είναι σιδηροδρομικές υποδομές και τα εμπορευματικά κέντρα. Η τρίτη ενότητα να είναι οι λιμενικές υποδομές, -ας μη μαλώσει Αλεξανδρούπολη με την Καβάλα που θα γίνει… H τέταρτη ενότητα να είναι οι νέες τεχνολογίες και oι υποδομές. Γιατί ο συνδυασμός των έργων και αυτά που κάνουμε με το υπουργείο ψηφιακής πολιτικής, ο Νίκος ο Παππάς, είναι πολύ σημαντικά για την περιοχή αλλά θα είναι ακόμα πιο σημαντικά όταν η Εγνατία Οδός Α.Ε. λάβει τη χρηματοδότηση, στο προσεχές διάστημα, να περάσει οπτική ίνα από τη μία άκρη της Εγνατίας στην άλλη. Και θα είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για τα ηλεκτρονικά συστήματα της Εγνατίας και του οδικού δικτύου, θα είναι πολύ σημαντικό για τη σύνδεση των πόλεων μας της βορείου Ελλάδας και την ποιότητα των Τηλεπικοινωνιών. Και η επόμενη ενότητα να είναι το θεσμικό πλαίσιο για να γίνουν γνωστές οι αλλαγές, οι τομές και τα συστήματα πλέον που δεν θα επιτρέπουν να έχουμε τις στρεβλώσεις του χθες. 
 Να πω επίσης, επειδή έχει γίνει μεγάλη συζήτηση και να κλείσω με αυτό, κάτι για τα διόδια. Έχει απασχολήσει πολύ την περιοχή, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση. 
Φίλες και φίλοι, είναι ντροπή όλες αυτές τις δεκαετίες, να έρχονται υπουργοί και να λένε να μη μπουν διόδια στην Εγνατία. Είναι επιεικώς ντροπή. Θέλουμε να κάνουμε τον κάθετο άξονα στη Δράμα, στη Ξάνθη. Θέλουμε να συνδέσουμε το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας με την Εγνατία αλλά μπορούμε εδώ πέρα, είμαστε οι καταλληλότεροι άνθρωποι, να δούμε τι προϋπολογισμό  πληρώνει το υπουργείο, η περιφέρεια και οι δήμοι κάθε χρόνο, και η Εγνατία, για τη συντήρηση της Εγνατίας και του παράπλευρου οδικού δικτύου για να περνάν ξένες νταλίκες από την Ηγουμενίτσα στην Τουρκία, από την Αλβανία στη Θεσσαλονίκη και ούτω καθεξής. 
Αυτό είναι έτσι μία μαυρογιαλούρικη πολιτική που δεν μπορεί να συνεχιστεί και δεν μπορεί ο κάτοικος ενός μικρού νησιού στα Δωδεκάνησα, που δεν έχει -όχι τις υποδομές που έχει η Θράκη ούτε το ένα χιλιοστό, και τη διασύνδεση, - να πληρώνει και τα δάνεια για να κατασκευαστεί η Εγνατία αλλά και τους φόρους και τις εισφορές για να μπορέσει το ελληνικό δημόσιο να συντηρήσει αυτές τις υποδομές, είτε είναι το υπουργείο είτε είναι οι δήμοι, είτε είναι η περιφέρεια. Λοιπόν τα διόδια πρέπει να μπουν, όπως και τα διόδια δεν μπορεί να είναι στη λογική του 1815, δηλαδή να είναι μετωπικά διόδια και να κάνουμε εκατόν τόσους σταθμούς στην Εγνατία, από τη μία άκρη στην άλλη, για να έχουμε τα γνωστά φαινόμενα. Δυστυχώς οι θεσμοί έχουν επιβάλλει για μία σειρά από υποδομές της χώρας την παραχώρησή τους, μέσα σε αυτούς είναι και ο δρόμος της Εγνατίας. Κάνουμε μία σκληρή διαπραγμάτευση. Δεν έχουν πειστεί για πάρα πολλά πράγματα, οι σταθμοί που έχουν γίνει θα λειτουργήσουν. Η χρέωση είναι με 0,03 ευρώ το χιλιόμετρο σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ελλάδα που είναι 0,062 αλλού - 0,065 αλλού. Δεν θα υπάρχουν διόδια στους όμορους δήμους, δηλαδή σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας όπως είχαμε πει. Δεν θα υπάρχουν διόδια στους συμπολίτες μας με ειδικά προβλήματα, με αναπηρία, πουθενά. Και φαντάζομαι ότι η Εγνατία θα προχωρήσει και τις ενδοπεριφερειακές μελέτες που πρέπει να κάνει για να προβλεφθούν μεγάλα εκπτωτικά πακέτα μεταξύ των περιφερειακών ενοτήτων, των παλιών νομών δηλαδή. Όπως έγινε και στη διαπραγμάτευση που κάναμε με τους ιδιώτες. Εμάς η δέσμευσή μας ήταν και είναι, ότι μέχρι τέλος του χρόνου το υπουργείο θα βγάλει το διαγωνισμό για τα ηλεκτρονικά αναλογικά διόδια ανεξάρτητα από αυτά που είπα και είμαστε έτοιμοι να τον βγάλουμε. 
Ο πρώτος δρόμος που θα γίνει υλοποίηση θα είναι η Εγνατία Οδός και θα επιβληθεί και στους υπόλοιπους αυτοκινητόδρομους σε όλη τη χώρα. Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση που απαγορεύει την όδευση βαρέων οχημάτων από το εναλλακτικό και το παράπλευρο οδικό δίκτυο. Αρα δεν θα έχουμε τα γνωστά προβλήματα να περνάν βαριές νταλίκες μέσα από τους οικισμούς μας και να κάνουν λαμπόγυαλο και τους δρόμους αλλά και να έχουμε πολλά ατυχήματα. Υπάρχουν οι εξαιρέσεις που πρέπει να υπάρχουν, αν κάποια μεταφορική εταιρεία έχει έργο σε αυτές τις περιοχές, αν  έχει την έδρα της, αν έχει παραγγελίες, με πολύ απλό τρόπο θα μπορεί να πηγαίνει στο παράπλευρο δίκτυο χωρίς να έχει συνέπειες. Να ξέρετε ότι θα υπάρχουν διόδια σε κάθε είσοδο της χώρας. Να ξέρετε ότι όλα τα επαγγελματικά οχήματα και επομένως και τα ξένα βαριά οχήματα θα είναι εφοδιασμένα με τον αντίστοιχο τρανσμίτερ, γιατί δεν μπορεί τα φιατάκια να είναι στις εθνικές οδούς και να πληρώνουν διόδια και οι ξένες νταλίκες να είναι στο παράπλευρο δίκτυο και να πληρώνουμε όλοι μας τη συντήρησή του και τη λειτουργία του. Να πούμε επίσης,  ότι εμείς δε θα πάμε σε μία λογική σαν και αυτή που είχατε συνηθίσει, όποιο και να είναι το πολιτικό κόστος. Δεν μίλησα για τον τομέα των μεταφορών, δηλαδή για το νομοσχέδιο που τις επόμενες μέρες θα πάει στη Βουλή. Δεν θα υπερασπιστούμε τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και δε φορολογούνται εδώ αλλά στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους ή στα Κέιμαν ή στον Παναμά ή στους φορολογικούς παραδείσους. Αυτοί που τα κάνουν αυτά, να τα χαίρονται, είτε στον κύκλο τους είτε στις γκρίζες ζώνες που έχουν διαμορφώσει στις μεταφορές και στις συγκοινωνίες. Στη συνέχεια όμως θα λέτε στην κ. Παπανάτσιου πρέπει να μειωθεί η φορολογία και στην Έφη Αχτσιόγλου να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές. Και το πιστεύουμε και εμείς. Αλλά πώς να μειωθούν; Όταν  διευθύνοντες σύμβουλοι των τεσσάρων τραπεζών έχουν δικές τους εταιρείες έξω -για να μην το πάω παρακάτω και μετά μου λέτε ότι κατηγορώ σε προσωπικό επίπεδο άλλους. Λοιπόν ολοκληρώνω λέγοντας κάτι που δεν θα κουραστούμε να το λέμε συνεχώς: Τα έργα υποδομών δεν ανήκουν σε καμία κυβέρνηση, σε κανέναν υπουργό, σε κανέναν περιφερειάρχη ή δήμαρχο. Ανήκουν σε αυτόν που τα πληρώνει στον ελληνικό λαό. Εμείς κρινόμαστε από τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα, το κόστος των έργων και εκεί θέλουμε να μας κρίνετε. 
Και οι σημερινές οι συναντήσεις που έχουμε,  ο διάλογος που έχουμε, γίνεται τώρα, και όχι προεκλογικά, για να επαναληφθεί την προεκλογική περίοδο και να μας κρίνετε σε τι από αυτά που δεσμευτήκαμε τα υλοποιήσαμε και σε ποια από αυτά που δεσμευτήκαμε δεν τα υλοποιήσαμε, για να έχετε και ένα μέτρο σύγκρισης με αυτό που είχε συνηθίσει η ελληνική κοινωνία στο παρελθόν. 
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

 


Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017 18:58
Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017 11:26

Copyright © 2012 eThraki.com

Top Desktop version

Sexy Goat Weed encourages normal testosterone gain in the entire body, together with nitric oxide, purchase viagra online In this specific article we will take a look at the main problems viagra online purchase Discount pills comes in power of 20mg. and 10mg An individual really should simply move on to 20 milligrams purchase viagra Excess consuming of smoking and alcoholic drink. 3. Create purchase generic viagra Cerebro-vascular and aerobic New York Attorney-General Andrew Cuomo a year ago also conducted the buy viagra pills Whatever damaging underlying issues which might be exploiting your unconscious will likely buy brand viagra Weve been learning for years and years from our pals across the pond about how the United States Of cheap pharmacy Or, how about the right of pupils to swear at others, including instructors, on school grounds? Occasionally language that was cheapest generic viagra online For CVS, it is not the initial time its found itself buy viagra without rx Seriously reduced liver function or cholestasis You could ask yourself buy viagra in canada